Muzikos instrumentai parkuose ar ugdymo įstaigų aikštelėse

Muzikos instrumentai parkuose ar ugdymo įstaigų aikštelėse skatina socialinius ryšius. Pastebėkite, kaip vaikai bendrauja tarpusavyje, kai pasiskirsto groti prie varpų ar ksilofono tipo instrumentų.

Šie instrumentai skleidžia skirtingus garsus, todėl vaikai kalbasi apie tai, kurie jiems patinka, o kurie – ne.

Vieni vaikai gali stipriai daužyti instrumentus su tikslu išgauti labai didelį garsą, tuo tarpu kitiems patinka kur kas švelnesni garsai, todėl groja juos liesdami atsargiai. Kai kuriems vaikams tai bus pirmas kartas, kai jie groja ir turi galimybę eksperimentuoti taip, kaip jiems patinka.

Grojant šiais muzikos instrumentais vaikai gali kurti savo melodijas, kas ugdo kūrybiškumą. O grodami kartu, jie mokosi dirbti komandoje, kiekvienas įnešdamas savo indėlį. Vaikai mokosi bendradarbiavimo, dalinimosi, kompromisų ieškojimo, kūrybinio mąstymo ir susikaupimo. Tyrimai rodo, kad kalbant apie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, neformalūs muzikiniai užsiėmimai turi įtakos jų muzikinės klausos  ir dėmesio koncentracijos ugdymui.

Net ir klausantis šių instrumentų skambesio savo malonumui ar stengiantis įgyti naujų kalbos ar socialinių įgūdžių, visais atvejais muzika praturtina bet kurio amžiaus vaikų gyvenimus, ruošia juos patekimui į ugdymo įstaigas ir padeda mokytis, susirasti naujų draugų ir nebijoti naujų iššūkių.