Muzika turi didelę įtaką smagiam mokymuisi, nes muzikinė veikla padrąsina vaikus įgyti naujų kalbinių įgūdžių, išlaisvina judėjimo galią ar pažintinius procesus. Nukreipus tinkama linkme, muzika gali įgalinti vaikus nebijoti rizikuoti ar net daryti klaidas, tyliai keldama jų pasitikėjimą savimi, spontaniškumą, kūrybiškumą ir originalumą.

Vokiečių kompozitorius Carl Orff atrado, kad vaikai belsdami jaučia ritmą ir melodiją. C. Orff, (mirė 1982 m.), įkūrė Guenther gimnastikos, muzikos ir šokių mokyklą Miunchene, Vokietijoje, ir išvystė paprastą muzikos mokymo būdą mušamaisiais instrumentais. Jo požiūriu, kiekvienas vaikas iš prigimties yra muzikalus ir natūraliai mėgstantis groti, dainuoti ir šokti. Jis nustatė mušamuosius instrumentus pentatonikos gamoje ir padrąsino vaikus groti ansambliu.

  1. Orff’as sako, kad vaikai mokosi per veiklą, tyrinėdami ir improvizuodami. Jie turi prigimtinį instinktą kurti savo melodijas ir tyrinėti vaizduotę. Šie instinktai yra nukreipiami muzikos mokymuisi pirmiausia klausant ir kuriant muziką, po to – skaitant ir ją užrašant, lygiai taip pat, kaip mes mokomės savo gimtosios kalbos. C. Orff’as mokė muzikos pentatonikos gamoje mediniais ir metaliniais ksilofonais, kurie skambėjo gerai ir gražiai.

Pentatonikos gama yra tobula improvizuotiems ansambliams, jūs galite groti, kiek norite ir niekada neišgirsti jokio disonanso. Žodis “pentatonika” yra kilęs iš graikiško žodžio “pente”, kas reiškia “penki” ir “tonika”, kas reiškia “toną”. Sudėjus kartu gauname penkis tonus arba natas. Paprasčiausiai tai reiškia, kad pentatonikos gama susideda iš penkių oktavos garsų, dar vadinama penkių tonų gama ar penkių natų gama. Natos iš pentatonikos gamos natūraliai skamba gerai bet kokia tvarka, nes tarp jų nėra disonansinių intervalų.

Pentatonikos gamos yra sudarytos iš penkių garsų ir yra dviejų pagrindinių tipų: mažorinės ir minorinės. Mažorinė pentatonikos gama yra plačiausiai naudojama ir žymima kaip pagrindinė pentatonikos gama. Ji sudaryta mažorinėje gamoje be ketvirtos ir septintos natų. Taigi jūs galite groti C mažorą pentatonikoje, pradėdami nuo C mažorinės gamos, pašalinus F ir B. Pašalinus F-B nebebus disonanso tarp C mažoro natų. Viskas, ką jūs grosite skambės įdomiai ir naujai, tai – idealus sprendimas pradedantiesiems.

Pentatonikos gamoje nustatyti muzikos instrumentai yra tarsi saugus muzikinis prieglobstis. Kai instrumentai tokie paprasti, problemų su grojimo technika nėra. Taip pat nėra disonanso, kai jūs naudojate pentatonikos gamą. Kai patiriamas melodijų kūrimo paprastumas ir pentatonikos gamos harmonija, muzikos kūrimas tampa įmanomas ir sužavi tuo.

Muzika ankstyvame amžiuje vaikui padeda vystytis, palaiko dėmesio koncentracijos, atminties ir klausymo  įgūdžius. Kalbant apie fizinį bei kognityvinį vystymąsi, klausą bei ritmikos pojūtį, kiekvienam vaikui turi būti suteikta galimybė atrasti savo muzikalumą. Pasitelkus šiek tiek kūrybiškumo, muzika gali būti įtraukta į begalę dienos veiklų. Kuriant muzikines erdves bei leidžiantis į garsų paieškas klasėje ir lauke, gali pavykti integruoti muziką į kasdieninę vaiko patirtį. Lauko erdvė, kurioje vaikas gali tyrinėti, kurti ir vystyti savo muzikines idėjas bei garsus, padidina vaiko muzikinį potencialą jo greičiausiu vystymosi periodu, tuo pačiu suteikdama džiaugsmą groti ir būti lauke!

Tradiciškai muzikinio ugdymo prasme kartų kartoms buvo sakoma, kad jūs nesugebate groti ar dainuoti ir tai sužlugdė jų pasitikėjimą savo muzikiniais gabumais. Dažnas kalba iš patirties, kad nepakentė muzikos pamokų mokykloje, tačiau vis dar myli muziką. Erdvėje, kurioje galima groti laisvai ir nėra neteisingų natų, galima įgyti naują patyrimą, vedantį prie meilės muzikai ir kūrybai. Kūrybiškumas, vaizduotė ir atradimai turėtų stipriai padrąsinti ir palengvinti muzikos mokymąsi. Mes – už aktyvų mokymąsi, nes tai įtraukia vaikus ir yra interaktyvu, jie ugdo saviraišką muzikos srityje, augina pasitikėjimą savimi.