Hexad Ensemble

Šis tvirtas ir skambus komplektas, kaip ir visi kiti, atsparus bet kokiam orui ir aplinkai, labai grakštus bei dailus. Į šešeto ansamblį įeina 6 skirtingų tembrų muzikiniai instrumentai nuo vamzdinių varpelių iki varpo lyros. Visiems neabejotinai patiks klausytis skirtingų muzikos garsų skambančių nuo trečios oktavos Sol iki septintos oktavos Do.

Sensorinių garsų sodelis – atrakcija skirtingoms kartoms, priviliojanti ir gyventojus, ir jų svečius susitikti lauke ir pagroti bet kokiu metų laiku – neįmanoma ateiti į tokią vietą ir neįsitraukti su kitais į veiklą, eksperimentuojant su skirtingais garsais, sklindančiais iš instrumentų.